Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Small catch up

Well the big news here is that I got the permission from a professor of mine to begin working on our game as my diploma thesis. In addition to his, I'm also going to publish a paper on AI, since our game IS GOING TO HAVE STUFF LIKE THIS IN IT!

I'm going to update you guys with more amazing thingies later on.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου